Orthokine®

Orthokine® är en behandling som lättar på smärta i ryggen och lederna samt botar skador i senor och muskler med hjälp av ett särskilt serum som kommer från patientens egna blod. Serumet innehåller biologiskt aktiva proteiner – interleukin-1 receptorantagonister (IL-1Ra) – som lättar på smärtan och minskar inflammationen av skadade vävnader. Det är viktigt att påpeka att ingreppet med Orthokine® inte är invasivt och det kräver inga främmande ämnen.

Vad är målet med Orthokine®?

Orthokine®-terapin baseras på de biologiska orsakerna till osteoartrit och inflammation. Många medicinska och biologiska studier har visat att proteinet kallad interleukin-1 (IL-1) kan utlösa ledsjukdomar. Den påbörjar inflammationsprocessen, orsakar smärta och skadade vävnader. IL-1Ra, som används i Orthokine®-terapin, blockerar IL-1 och på så sätt lättar på både smärtan och inflammationen.

Vem kan vara en kandidat för Orthokine®?

Orthokine® är den vanligaste behandlingen av osteoartrit. En större fördel uppnår man vanligtvis vid mild till måttlig osteoartrit. Dessutom är Orthokine®-terapin väldigt fördelaktig för behandling av ryggsmärtor och skador i leder eller muskler på grund av dess smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper.

När är Orthokine® behandling inte en bra idé?

Ingreppet rekommenderas inte för fall av akut infektion eller feber, första tre dagar efter diarré och en vecka efter att ha tagit antibiotika. Dessutom är en vaccination utförd under de senaste fyra veckorna en kontraindikation för Orthokine®. Utöver det rekommenderas inte det här ingreppet i situationer där en religiös tro förbjuder blodtransfusion.

Hur genomförs Orthokine®?

Ingreppet kräver patientens blod. Vanligtvis används en stor blodåder i patientens arm och 50-60 ml blod samlas in (det känns precis som när man lämnar blod för ett blodprov). Sedan får blodet en etikett och placeras i en inkubator i 37°C temperatur under 24 timmar. Vid det här stadiet skapas de aktiva proteinerna IL-1Ra naturligt i blodet. Sedan placeras blodet i en centrifug och snurras runt i 10 minuter tills blodserumet som består av IL-1Ra celler separeras från andra blodceller. Efter det filtreras IL-1Ra cellerna och koncentreras för att få ett rent preparat som är redo att injiceras. Patienten får oftast en injektion i den påverkade leden eller den inflammerade nerven en eller två gånger per vecka.

Vad ska man förvänta sig efter Orthokine®?

Det rekommenderas att man undviker ansträngande fysiska aktiviteter i 48 timmar efter ingreppet. Dessutom kan patienten uppleva smärta under 48 timmar. Det finns ingen information om negativa interaktioner mellan Orthokine®-serumet och andra behandlingsmetoder eller mediciner. Biverkningar inkluderar oftast mild domnad där serumet injicerades och kan hålla i upp till 2 timmar, samt svullnad och värme vid injiceringsområdet.