Återhämtning efter ACL operation

Den första reparationen och ersättningen av främre korsbandet utfördes 1903 och idag är rekonstruktion av ACL ett av de bästa terapeutiska alternativen för hantering av bristningar i det främre korsbandet. Det är också en av de mest genomförda ortopediska operationerna. En ACL bristning är en av de vanligaste skadorna bland fysiskt aktiva och unga personer.

ACL operation vs konservativ behandling

Vanligtvis kan behandling efter en bristning i ACL vara operativ eller konservativ. För patienter som inte utför väldigt krävande aktiviteter rekommenderar man vanligtvis en konservativ behandling. Den består av att modifiera aktiviteterna, stärka benmusklerna och använda sig av lämpliga fysiska övningar.

Däremot rekommenderar man att atleter, som utöver sport regelbundet, eller personer med återkommande ostadiga knän och andra ledbandsskador i samma knä, genomgår en operativ behandling. Den genomförs för att återställa knäets kinematik, minska risken för efterföljande skador och utveckling av degenerativa förändringar. De viktigaste symptomen som leder till operation är återkommande episoder under dagliga aktiviteter som påverkar patientens livskvalitet. Trots återställning av knäledens stabilitet fortsätter ihållande muskulär svaghet att förhindra återhämtning efter en ACL operation.

Chans till lyckad ACL rekonstruktion

Chansen till en lyckad ACL rekonstruktion och återhämtning avgörs av många faktorer inklusive felets ursprung, läkarens praktiska färdigheter, knäets slapphet före operationen, menisker och ledbrosk.

Rehabilitering efter ACL rekonstruktion

Rehabiliteringen efter ACL rekonstruktion är en väldigt viktig del av behandlingen och har en betydande inverkan på resultatet av knäoperationen. Knäets funktionella återhämtning beror även på mänskliga faktorer, såsom patientens motivation, viljan att anpassa sig och genomföra det föreskrivna rehabiliteringsprogrammet.

Rehabilitering efter ACL rekonstruktionen borde följa en logisk fortgång från skyddade, enkla övningar till komplexa, sportspecifika övningar riktade mot att återfå neuromuskulär kontroll och att patienten ska kunna delta fullt ut. Rehabiliteringen ska stärka knäet för att återfå normal knäledsstabilitet och effektiv funktion. Återhämtningsperioden börjar direkt efter operationen och inkluderar smärtstillande medel, kyld kompress och elevation för att minska smärtan och svullnaden medan man återställer full rörelse inom en rimlig tid.

Övningar

De första övningarna börjar med sammandragningar av lårmusklerna och benlyft med raka ben för att försöka höja benet själv, fotledspumpar, gå med kryckor och andra övningar. Under de första två veckorna efter operationen är bensträckningar väldigt viktiga. Då patienten uppnår beräknad styrka kan han typiskt börja med svårare övningar som involverar stress på knäet för att kunna öka motståndet. Till exempel att jogga.

Full återhämtning

Efter fyra månader höjs övningarnas svårighetsgrad och om patienten inte känner något obehag kan man till exempel börja springa utan risk. Vanligtvis tar det 6 månader för en patient att återgå till dagliga aktiviteter efter en ACL rekonstruktion. Trots alla ansträngningar varierar återhämtningstiden från fall till fall, ibland kan det ta ett år eller ännu längre.

Dock finns det patienter som även efter ACL rekonstruktionen och avslutad föreskriven rehabilitering fortfarande inte kan återgå till sina vanliga aktiviteter som före skadan. Det här problemet är vanligast bland atleter där förväntningarna och kraven är höga jämfört med mindre aktiva personer.

Det är viktigt att komma ihåg att många tillstånd kan resultera i ihållande klagomål och ett oönskat resultat, såsom ett transplantationsfel, som är den vanligaste orsaken till en misslyckad ACL operation. Som resultat kan många personer fortfarande känna onormal funktionell aktivitet med instabilt knä och stark smärta, minskat rörelseomfång, bristande styrka i lårmusklerna, minskat funktionellt utförande, neuromuskulär disfunktion, och biomekaniska problem som kan var orsaken till de olika resultaten. Dock är patientens nöjdhet vad gäller rehabilitering eller resultat efter operationen en komplex fråga som borde diskuteras med en patient.