Magsäcksoperation

Fetma

Fetma är ett medicinskt tillstånd i vilket en obalans mellan kaloriintag och kaloriförbrukning leder till stark ansamling av fett I kroppen. En liten men långvarig positiv energibalans kan leda till en betydande ökning av mängden fett i kroppen. Enligt studier som har gjorts leder en positiv energibalans på ca 10 kcal per dag till en årlig ökning av kroppens fettmassa på 1 kg. Det finns många faktorer som kan orsaka fetma, bl.a. genetiska, kulturella, socioekonomiska, psykologiska och metaboliska faktorer. Genetiska anlag spelar en betydande roll i utvecklandet av fetma, och står för ca 80 % av fallen. Det är också viktigt att framhålla ämnesomsättningsrelaterade faktorer, eftersom det i vissa endokrina sjukdomar som orsakar hormonella störningar, primärt är behandlingen av sjukdomen som är nyckeln till att uppnå viktminskning.

Behandlingsformer för fetma

Konventionell behandling: diet, medicinering, fysisk aktivitet.
Kirurgisk behandling används I de fall som de konventionella behandlingsformerna inte ger önskad viktkontroll. Det finns flera tillgängliga alternativ när det gäller kirurgisk behandling av fetma. De används I bred omfattning över hela världen, och deras effektivitet när det gäller viktkorrigering och behandling av samsjuklighet är betydligt högre än för de konventionella metoderna.

Kolla före- och efterbilder