För dig som väntar på ortopedisk kirurgi

Väntetider

Knä-, höft- och övrig ledplastik kan vara ett mycket effektivt sätt att behandla smärta och förbättra fysiska förmågor. Det har också en bra allmän inverkan på din hälsa och hälsorelaterade livsområden. Kirurgitekniker i ledplastik har förbättrats mycket under det senaste decenniet och de associerade operationsriskerna har minskat till ett minimum. Även om kirurgin har många fördelar så är det ibland omöjligt att få på grund av väntetiderna. Du som patient kan få vänta på kirurgi upp till 3, 6 eller till och med 12 månader eller längre.

En fördel med detta är dock att du som väntar kan då planera ihop med sjukhuset inför operationen. Väntetider är då utifrån detta perspektiv viktiga verktyg att hantera hälsovårdsåtkomsten. Dock kan långa väntetider leda till försämrade liv, smärta och bristande rörlighet hos många människor. Detta medför då beroende och ökade ekonomiska kostnader för de drabbade individerna, familjerna och samhället i stort. Ekonomiska kostnader kan stiga pga. långa väntetider såsom medicinska kostnader hos läkaren, mediciner, rörlighetshjälpmedel och andra personliga och samhälleliga kostnader. Det har också visat sig i studier att de som väntar på ortopedisk kirurgi längre får sämre resultat.

Smärthantering

Ortopedisk smärta är all slags svår smärta du som patient kan uppleva. Några vanliga smärthanteringsmetoder inkluderar: farmakologiska, fysiska och psykologiska. Målet är att lindra symptomen med minimala bieffekter och obehag. Första behandlingsnivån är för värkande ryggar, höfterknän and axlar vars ledsmärtor kan lindras med icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel som acetylsalicylsyra. Om dessa inte ger tillräcklig lindring så blir nästa steg att överväga steroidinjektioner i drabbade leden vilket lindrar smärtan, men dock inte långvarigt. Om smärtan kvarstår så kan opiater användas. Innan du som patient överväger dessa behandlingsformer så ska du alltid konsultera med din läkare först.

Andra sätt att lindra smärtan är exempelvis träning eller värmeterapi vilket hjälper att behålla funktionen, lindra smärtan och stelheten. Smärta kan vara en indikator för behovet att vila och då kan avslappning räcka för vissa patienter och med sjuka leder. Det är dock viktigt att hitta en balans mellan vila och träning då bristande utövning på rörlighet kan leda till att musklerna försvagas. Massageterapi kan också snabbt lindra smärta, få bort öm stelhet i muskler och minska inflammationer och svullnader då blodcirkulationen i musklerna förbättras tack vare massagen. Akupunktur, örter, kosttillskott och till och med hypnos kan också prövas för att lindra smärtan.

Att förbereda sig inför operationen

Först och främst bör du som patient utföra träningsövningar för att stärka musklerna runt lederna. Svaga muskler runt lederna kan vara riskfyllt och leda till mer smärta före och efter operationen. Därför bör du utöva lätt träning som inte bara lindrar smärtan utan också förbereder dig på ett bra sätt inför operationen. Rekommenderad träning inkluderar promenader, simning, elliptiska övningar och dylikt. Studier har också visat på att överviktiga patienter löper större risk för komplikationer, förstörda komponenter, och värre resultat efter artroplastik än icke-överviktiga patienter. Att tappa vikt lindrar smärtan då mindre belastning läggs på lederna. Detta rekommenderas eftersom kirurgiriskerna minskas och du får bättre operationsresultat. Det rekommenderas också att du undviker trappor och att falla på hårda golvytor då djupa böjningar i lederna försvagar dem inför operationen. Slutligen bör du också utvärderas av en läkare innan operationen så det är tryggt, säkert och bekvämt för dig att genomgå operationen.