Höftledsimplantat

Välj ämne:

Första höftledsoperationen
Typer av höftledsimplantat
Mest använda höftledsimplantat
Tillverkare av höftledsimplantat

En höftledsoperation är ett medicinskt ingrepp då en sjuk höftled ersätt med ett artificiellt implantat så att höftledens funktion behålls. Vanligtvis betyder termen höftledsoperation total höftprotes, en ersättning av hela höftleden, då hemiartroplastik endast ersätter en artikulationsyta på leden, medan resten lämnas som det är.

Första höftledsoperationen

De första försöken att ersätta en höftled utfördes med implantat av elfenben under sent 1800-tal – tidigt 1900-tal. Under de kommande årtiondena introducerades ett stort antal helt artificiella implantat som varierade i komprimerade material, design och applicering, och som sedan gradvis ledde till generellt förbättrade resultat efter höftledsoperationen och patienternas livskvalitet. Idag är det en av de vanligaste och rutinmässiga ortopediska ingreppen.

Typer av höftledsimplantat

Variationen av olika höftledsimplantat gör det ganska klart att ingen av dem är perfekta ännu. Och, vad skulle vara ett perfekt höftledsimplantat? Svaret är både enkelt och komplext – det skulle likna de naturliga strukturen i leden och de omliggande benen så mycket som möjligt vad gäller stabilitet, uthållighet, elasticitet och låg nedbrytning. Till skillnad från artificiella material, som implantaten görs av, är ben en oföränderlig vävnad, som förnyar sin struktur och anpassar sig efter krafterna som påverkar det. På så sätt bibehåller ben sina egenskaper genom större delen av dess livstid.

Utöver det är de artikulära ytorna av leden täckta av brosk och smorda med ledvätska för att minska friktion, för att absorbera lite av nedslagskraften och för att tillåta normala och flytande rörelser. Detta gör det till en svår uppgift att imitera ledfunktionen. Först borde implantaten tåla väldigt starka krafter, vara motståndskraftiga till effekt-orsakade mikroförändringar i strukturen, komma överens med omliggande vävnader och bidra med ett slitagekraftigt artikulärt gränssnitt.

Design och biomekanik hos dagens moderna implantat har inte förändrats mycket sedan början av höftledsbehandlingar. Vad som verkligen förändrades var det materialet som användes. Implantaten består av två huvuddelar – ledskålen som är en artificiell höftled. eller acetabulum, och lårbenskomponenten, som ersätter lårbenshuvudet och lårbenshalsen. Ledskålen och lårbenskomponenten fästs vanligtvis i benet genom att använda en cementmassa för ben, som hårdnar nästan direkt efter applicering och bildar ett starkt band med benet. Vissa nya implantat idag har ett poröst övre lager som härmar benets trabekulära vävnad. Ytterligare fixering formas sedan, då det riktiga benet växer in i det här lagret.

Mest använda höftledsimplantat

Här kommer några exempel av de mest använda höftledsimplantaten:

  • Implantat med metallboll plastfoder:

Den här sortens implantat har använts sedan tidiga 1960-talet. Nu med förbättrade så kallade “högtvärbundna” plastkanter i polyeten, uppstår mycket mindre slitning.

  • Implantat med keramisk boll och plastfoder:

Keramiska huvuden av lårbenskomponenterna är hårdare och mer slitagekraftiga än dem av metall. Tillsammans med plastfoder erbjuder de ett bättre slitagemotstånd jämfört med implantat med metallhuvuden.

  • Metall-på-metall implantat:

Metall-på-metall implantat har inget foder och huvudena är större vilket har en fördel av ökat rörelseomfång och en lägre risk för höftluxation. Utöver det erbjuder metall-på-metall implantat bättre slitagemotstånd jämfört med plastkomponenter och orsakar mindre inflammatoriska reaktioner. Dock finns det en pågående diskussion om att slitagepartiklar från metallen, genererat från metall-på-metall implantat, kan associeras med ökade koncentrationer av metalljoner i blodet. Om detta faktiskt påverkar hälsan vet man inte ännu.

  • Keramisk boll och keramiskt foder

Den här sortens implantat anses vara en av de mest pålitliga. Med sin långa livstid och hållbarhet passar helt keramiska implantat bättre för yngre, aktivare patienter. Eftersom keramik är det hårdast materialet som används i implantat så har det en otroligt låg slitagehastighet, mätt till ungefär 0,0001 mm per år. Keramikytor är också de slätaste vilket också spelar roll för slitagehastigheten. Dock är långsiktig data om deras pålitlighet fortfarande begränsad, då den här sortens implantat är relativt nya.

  • Ytersättningsprotes i höften

En ytersättningsprotes är ett alternativ till en total höftledsoperation, när det främre lårbenet bevaras och endast lårbenshuvudet får en ny yta – ett ihåligt metallock placeras över den. Höftleden ersätts precis som det skulle under en total höftledsoperation. Ytersättning erbjuder lägre risk för höftledsluxation och en relativt snabb återhämtningsperiod efter ingreppet. Eftersom mycket färre ben tas bort blir revisionsoperationer av höftleden lättare. Dock borde detta ingrepp endast utföras på patienter med tillräcklig benmassa och låg risk för fraktur på lårbenshalsen.

Tillverkare av höftledsimplantat

Erkända tillverkare av höftledsimplantat är: Biomet, Inc., DePuy Orthopaedics, Stryker Orthopaedics, djo surgical, Wright Medical Technology, Inc, Zimmer Orthopaedics och andra. Vanligtvis tillverkar de allihop flera sorters implantat. En sådan variation kan vara förvirrande, men det är också användbart då varje patient är unik, har sin egna takt i livet, hälsotillstånd, aktiviteter och rörelseförmågor, så implantatet måste väljas individuellt. Noga utvalda implantat kommer hålla längre och fungera bättre.

Kliniken NordOrthopaedics erbjuder dig en variation av höftledsimplantat. Varje individuellt fall utvärderas noggrant för att välja det implantat som passar ens behov bäst.