Höft- och knäledsplastik i ung ålder

Välj ämne:

Trender i ledplastik
Fetma och ledskador
Andra orsaker
Höft- och knäledplastik i ung ålder

Höft- eller knäledsplastik är ett effektivt sätt att behandla personer som lider av svår artros (degenerativ ledsjukdom) när vanlig behandling inte längre är effektiv. Det är den enda metoden som gör att du återfår din förmåga att röra på dig utan smärta och kunna leva ett normalt liv igen om du lider av svåra ledsjukdomar.

Trender i höft- och knäledsplastik

Personer som genomgår knäledsplastik blir allt yngre. För 10 år sedan var majoriteten av patienter som genomgick knäledsoperationer över 65 år. Idag är genomsnittsåldern hos kandidaterna 45 till 65 år. Trenden är också lika i vilka patienter som genomgår höftprotesoperation. Dessa slags operationer har stigit enormt i antal det senaste decenniet. Idag utför kirurger dubbelt så många knäprotesoperationer än vad de gjorde för 10 år sedan. Samtidigt så ökar också antalet höftledsoperationer med hela 83%. Flera faktorer ligger bakom denna enorma ökning.

Fetma skadar leder

Fetma är en av de stora orsakerna varför fler yngre patienter genomgår höft- och knäprotesoperationer. Fetma är ett stort problem och påverkar alltfler personers hälsa. Det skadar inte bara hjärt- och kärlsystemet utan också leder. Enligt National Health Interview-enkäten har 33,8% av kvinnor och 25% av män med stor övervikt blivit diagnostiserade med artros. Bland underviktiga eller normalviktiga män och kvinnor är siffrorna 13,8% respektive 18,9%. Amerikansk klinisk forskning visar också på att BMI (Body Mass Index; vikt i kg delat med längd i meter i kvadrat) är en signifikant indikator på åldern då knäledsoperation krävs. Forskarna tittade på fler än 1500 patienter som hade fått höft- och knäprotesoperationer. Resultaten var att personer med BMI på 35 eller mer genomgick ledplastik i yngre åldrar än normalviktiga patienter.

Andra möjliga orsaker

Andra orsaker som förklarar det ökade antalet av höft- och knäprotesoperationer är det ökade antalet av knäskador och den ökade indikationslistan i kirurgi. Ökade populationen i världen är också en möjlig orsak till ökat behov av höft- och knäledsoperationer. Enligt Amerikanska Censusbyrån så fanns det 6 miljarder människor i världen vid 2000. Idag finns det runt 7,101 miljarder människor på vår planet. Dessutom är det fler unga som känner till vilka slags behandlingar de kan få och de är mer benägna att begära det än tidigare generationer var.

Nyanserna i höft- och knäledsplastik i ung ålder

Även om ledplastik är ett bra sätt att behandla artros finns det några risker med ingreppet om det utförs på yngre patienter. Yngre patienter tenderar att utveckla ett tillstånd som heter protesfel vilket orsakar stor smärta och begränsad rörlighet i opererade leden. I sådana fall krävs revisionskirurgi. Den genomsnittliga livslängden för ledproteser är 15 år. Om operationen utförs på patienter som är 50 så kommer de att behöva ytterligare en operation. Protesers livslängd har också undersökts i patienter över 65 år. Eftersom yngre patienter är vanligen mer aktiva så kommer de troligen att slita ut proteser snabbare än äldre patienter. Tyvärr finns det inga särskilda proteser för yngre som sliter ut dessa fortare, men kirurgitekniker och protesdesigner utvecklas konstant för att bli bättre. Många specialister arbetar på att utöka livslängden hos proteser så de håller i flera år.