Fotledsersättning vs. fotledsfusion

Vad är det?

Fotledsersättning och fotledsfusion är två olika kirurgitekniker som används i behandlingen av fotledsinflammation. Huvudprincipen av fotledsersättning, även kallat arthroplasty är att ersätta den skadade fotleden med en protes. Fotledsfusion, även känd som artrodes, betyder att fotledsbenen sätts ihop så att leden blir fullständigt fast. Båda operationerna kan göras genom ortopedisk titthålskirurgi.

Vem behöver det?

Fotledsersättning och fotledsfusion anses vara ett val för de patienter som försökt allt annat och som fortsätter att lida av smärta i fotlederna och nedsatt förmåga att röra på sig. En operation krävs när fotleden är allvarligt skadad och symptomen inte kan lindras genom konservativa behandlingar. Faktorer som kan orsaka skada på fotleden inkluderar reumatoid artrit, artros, benfraktur, allvarlig infektion, fetma och gener.

Vilken metod är bättre?

Det finns inga bevis på att en typ av fotledsoperation är bättre än den andra. Båda metoderna anses kunna hjälpa och båda är lika effektiva när det kommer till att lindra smärta. Självklart så har båda ingreppen fördelar och nackdelar (Tabell 1). Det finns även andra faktorer som influerar valet om behandling, såsom ålder och patientens fysiska aktivitet samt hur allvarlig skadan är på fotleden. Den bästa kandidaten för en fotledsersättning är en patient utan några allvarliga missbildningar av fotleden och som är omkring 55 år eller äldre. Fotledsfusion är dock ansedd att vara mer passande för yngre patienter som kräver en mer ansträngande användning av fotleden. Det bästa och mest pålitliga sättet att hitta typen av fotledsoperation som passar just dig är att diskutera det med din läkare.

Fotledsersättning: fördelar och nackdelar

Funderingar kring fördelar och nackdelar när det kommer till fotledsinflammation är nära relaterade till åldern och den fysiska aktiviteten av patienten. Nya studier har visat att äldre patienters fullständiga fotledsersättning har många fler fördelar än fotledsfusion. Först av allt så är äldre personer inte lika fysiskt aktiva som yngre personer. Risken att protesen får slitskador är därför mycket mindre. Yngre patienter sliter ut sina proteser mycket snabbare och kommer kanske att behöva göra ännu en operation för att byta ut den gamla protesen för en ny. Rehabilitering efter operationen är även mycket enklare och rehabiliteringsperioden är mycket kortare efter en fotledsersättning än en fotledsfusion. En annan fördel av fotledsersättning som är viktig för båda åldersgrupper av patienter är att fotledsersättningen återställer biomekanismen av fotleden mycket bättre. Detta betyder att ditt sätt att gå kommer att förbli samma eller endast får en liten förändring efter fotledsersättningen. Dock associeras fotledsersättning med många fler komplikationer och är inte tillgänglig i fall där fotleden är allvarligt skadad.

Fotledsfusion: fördelar och nackdelar

Den största fördelen med fotledsfusion är att den är fullständigt permanent och kommer aldrig slitas ut. Den här metoden passar bättre för problem som oftast följer fotledsinflammation, såsom fotledsinstabilitet, missbildning eller saknad av ben. Det finns dock en oro angående effekten som detta kan ha på närliggande leder. När en fotled blir ”låst” får lederna under och över mer press och stress och de kan i sin tur bli inflammerade. Även rehabiliteringsperioden efter fotledsfusion är en utmaning och det tar en tid innan man blir frisk. Fotleden sätts ihop och blir stel. Detta betyder att upp-och-ner och sida-till-sida rörelser inte längre är en möjlighet och detta påverkar patientens sätt att gå. Det tar en tid innan han eller hon återfår sitt naturliga sätt att gå.

 FotledsersättningFotledsfusion
Andra namnFotledsarthroplastyFotledsartrodes, artificiell ankylosis, syndesis
Vad det går ut påAtt byta ut fotleden mot en protesAtt sätta ihop och förstelna fotleden
Bästa kandidatenEn äldre patient med en mindre skadad fotledEn yngre patient
RehabiliteringLättare, upp till 3 månaderSvårare, 4-6 månader
Problem med gångEn mer naturlig gångLite förändrad gång (ej nödvändigt)
Risk för att behöva göra ännu en behandlingHög ifall operationen utförs vid en ung ålderIngen risk
OperationslängdOmkring 2 timmarOmkring 2 timmar

Tab. 1. Jämförelse mellan fotledsersättning och fotledsfusion.