Tarsaltunnelsyndrom

Att definiera tarsaltunnelsyndrom

Tarsaltunnelsyndrom (TTS), även känt som bakre skenbensneuralgia eller inneslutande neuropati, definierar smärtan och parestesier över fotsulan, som orsakas av inneslutande eller tryck på den bakre skenbensnerven eller någon av dess grenar. Orsaken till TTS kan endast identifieras i 50% av alla fall och inkluderar förhårdnader (den beniga läkande vävnaden runt ändarna på det brutna benet), exostos (utväxt på benet), lipom, nervknut på senan, svullen venplexus, missbildning på valgus (utåtväxande avvikelse på foten).

Tarsaltunnelns anatomi

Det här syndromet kallas för tarsaltunnelsyndrom på grund av den topografiska anatomin av den bakre skenbensnerven. Den här nerven går igenom en smal tarsaltunnel som är en struktur av tät, fibrös vävnad. Den mediala väggen av tarsaltunneln är skenbenet och den laterala väggen är flexor retinaculum. Flexor retinaculum är ett fibröst band som ligger i den mediala delen av hasleden (bakom den mediala fotknölen). Den formar en kanal (tarsaltunneln) för senorna, kärlen och den bakre skenbensnerven.

Symptom på tarsaltunnelsyndrom

TTS orsakar vanligtvis smärtar eller parestesier (onormala sensationer)eller domningar över fotsulan. Faktiskt varierar symptomen mycket. De flesta patienterna definierar smärtan som brännande eller en molande värk. Dock kan det också befästa sig som krampaktig eller spastisk smärta. Dessutom kan smärtan stråla upp i den mediala vaden.

Utöver det kan det reta upp symptomen att stå upp eller gå länge, medan vila vanligtvis lättar dem. Ytterligare rapporterar vissa patienter att symptomen blir värre under natten när de sover i sängen.

Fysisk undersökning

För att kunna diagnostisera tarsaltunnelsyndromet borde några tester utföras efter att undersökt symptomen.

Testet som kallas Tinels tecken är förmodligen den mest betydande. Läkaren knackar på den mediala sidan av fotleden. Om den bakre skenbensnerven ligger under tryck eller är innesluten kommer patienten känna en stickande känsla som strålar mot tårna.

Den fysiska undersökningen kan också avslöja minskad känslighet för lätt beröring eller temperatur.

Läkaren kan också be patienten att vända fotsulan utåt och peka uppåt med tårna för att bekräfta att dessa rörelser retar upp symptomen (vilket är typiskt TTS).

Andra tester

Vanligtvis baseras diagnosen för TTS på de specifika symptomen kombinerad med de stödjande fysiska resultaten.

Dessutom stöds ofta diagnosen med elektrodiagnostiska tester. De är elektromyografi test (EMG) eller ett Nerve Conduction Velocity test (NCV).

Dock kan vissa kliniska resultat inte alltid innebära en diagnos. I dessa fall utförs vanlig röntgen och datortomografi för att upptäcka missbildningar i skelettet som kan orsaka trycket på den bakre skenbensnerven. Även en MRT (magnetisk resonanstomografi) och ultraljud kan vara användbart för att identifiera inflammation i senor och lesioner eller ökad vaskularitet.

Behandling av tarsaltunnelsyndrom

Behandling av TTS beror på tillståndets allvarlighet och orsaken till det (om det är möjligt att identifiera den).

Den icke-kirurgiska behandlingen inkluderar antiinflammatoriska mediciner eller steroidinjektioner i tarsaltunneln för att minska svullnaden och lätta på trycket på den bakre skenbensnerven. Utöver det kan antineuritiska mediciner och ibland tricykliska antidepressiva användas för att lindra symptomen. Ytterligare kan fotstöd, vandrarstövlar och andra ortopediska anordningar rekommenderas för att begränsa fotens rörelser som skulle kunna orsaka eller reta upp symptomen.

Om TTS är allvarligt eller motståndskraftigt till behandlingen (refraktär TTS), indikeras kirurgisk frigörelse av den bakre skenbensnerven. Operationen utförs under allmän bedövning. Först lägger kirurgen ett krökt snitt på 8-10 cm i området för den mediala fotknölen.

Sedan identifieras och separeras flexor retinaculum från de underliggande strukturerna. Kirurgen delar på flexor retinaculum och frigör den bakre skenbensnerven.

Komplikationer

Ett återkommande tryck på nerven kan uppstå som relaterar till den postoperativa ärrvävnaden. Grenarna från den bakre skenbensnerven kan skadas under operationen. I vissa fall kan såröppningar och hematom uppstå.

Vi är öppna! Läs de senaste COVID-19 uppdateringarna